Εκσυγχρονισμοί – Ανακατασκευές
Η MAVRIDIS LIFT εξειδικεύεται στην ανακατασκευή παλαιών ανελκυστήρων (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16), αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του ασανσέρ σας με οικονομία και αισθητική.

Η εταιρεία παρέχει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρας σας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επένδυση του εσωτερικού χώρου του θαλάμου, την τοποθέτηση νέων κομβιοδόχων αλλά και αλλαγές στον ηλεκτρολογικό πίνακα και στα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα.

Το Πλάνο Αναβάθμισης

Το Πλάνο Αναβάθμισης
Οι τεχνικοί μας, μετά την αυτοψία του χώρου, επανέρχονται στον ενδιαφερόμενο έχοντας έτοιμη αναφορά που αφορά το έργο σας καθώς και το πλάνο των διαδικασιών που θα ακολουθηθεί για την ολική αλλαγή, ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα σας.

Ειδικότερα η ομάδα της MAVRIDIS LIFT:


  • Σχεδιάζει και σας παρουσιάζει μία πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του κτιρίου και τις δικές σας ανάγκες.


  • Συντάσσει τεχνικό φάκελο για το έργο και τα σχέδια εφαρμογής του


  • Επικοινωνεί στον πελάτη τις απαραίτητες εργασίες ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού στον ανελκυστήρα αλλά και στο κτίριο, και συμφωνεί μαζί του για το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθεί.


  • Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου, μεριμνά για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας και την καταχώρησή του στα μητρώα του Δήμου.


Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας στα βασικά μέρη Θαλάμου και εκσυγχρονίστε τον δικό σας ανελκυστήρα!

Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας στα βασικά μέρη Θαλάμου και εκσυγχρονίστε τον δικό σας ανελκυστήρα!
Μηχανισμοί
Πόρτες
Θάλαμοι
Κομβιοδόχοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία