2016

Η εταιρεία μετονομάζεται σε "Ανελκυστήρες Μαυρίδη Ο.Ε.", με τον διακριτικό τίτλο "MAVRIDIS LIFT".