1986

Αρχίζει σταδιακά η ένταξη στην εταιρεία, της β' γενιάς των μετόχων και η εταιρεία μετονομάζεται σε "Μιχ. Μαυρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.".