1973

Δημιουργήθηκε η "Αφοί ΜΑΥΡΙΔΗ Ο.Ε." από τους Μιχαήλ, Ιωάννη & Αντώνιο Μαυρίδη με αντικείμενο την εγκατάσταση & συντήρηση ανελκυστήρων, με έδρα στο Κερατσίνι.