1995

Μετεγκατάσταση της εταιρείας σε νέο ιδιόκτητο κτήριο στο Κερατσίνι.