Ανελκυστήρες Πλοίων

Η MAVRIDIS LIFT, επενδύοντας πάντα στην τεχνολογική εξέλιξη και την πιστοποιημένη ασφάλεια, με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της, προσφέρει τις υπηρεσίες της και στις συντηρήσεις των ανελκυστήρων πλοίων, ακολουθώντας τον Κανονισμό επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων των πλοίων με βάση το Π.Δ. 316/2001 – ΦΕΚ 212/Α/25-9-2001

Για τις ασφαλείς κάθετες μετακινήσεις και στα πλοία, εμπιστευτείτε τη MAVRIDIS LIFT!