Εκσυγχρονισμοί – Ανακατασκευές

Εκσυγχρονισμοί – Ανακατασκευές Ανελκυστήρων

Είμαστε ειδικοί στην ανακατασκευή παλαιών ανελκυστήρων (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16). Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία του ασανσέρ σας με οικονομία και αισθητική.

Οι τεχνικοί μας, μετά την αυτοψία του χώρου, σχεδιάζουν και σας παρουσιάζουν μία πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του κτηρίου και τις δικές σας ανάγκες.

Οι εργασίες ανακατασκευής του ανελκυστήρα γίνονται βάσει του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.
Μετά τον εκσυγχρονισμό, μεριμνούμε για την πιστοποίηση του ασανσέρ σας και την καταχώρησή του στα μητρώα του Δήμου.