Συστήματα εξυπηρέτησης ΑμεΑ

Παρέχονται καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης

 Πλέον υπάρχουν συστήματα που εξυπηρετούν κάθε απαίτηση μετακίνησης των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
Κατόπιν αυτοψίας στο χώρο σας μπορούμε να προτείνουμε τη καλύτερη δυνατή τεχνική λύση.
Στην έδρα μας μπορείτε να δείτε σχετικά συστήματα σε λειτουργία.

kareklaki1        kareklaki2