Οικολογικοί ανελκυστήρες

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχοντας οικολογική συνείδηση μειώνει την σπατάλη ενεργειακών πόρων.


Ανεξάρτητα με το είδος και την παλαιότητα του ανελκυστήρα, υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η λειτουργία του.
Η αντικατάσταση παλαιών εξαρτημάτων με νέας τεχνολογίας μπορεί να επιφέρει σημαντικό όφελος στις λειτουργικές δαπάνες κάθε κτηρίου.

inverter1       eco logo    inverter2