Ανυψωτικά φορτίων & οχημάτων

Οι ανάγκες της εποχής επιβάλουν τη στάθμευση οχημάτων σε περιορισμένους χώρους.

 Η συνεχής αύξηση του αριθμού των οχημάτων, μας επιβάλει την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στάθμευσης.
Επισκεφτείτε την έδρα μας να δείτε πως μπορεί  να μετακινηθεί ένα όχημα, ανεξαρτήτως βάρους και μεγέθους, με ασφάλεια και ταχύτητα.

lift car 1   lift car 2   lift car 3