Επισκευές - Εκσυγχρονισμός

Αναλαμβάνουμε την ανακατασκευή παλαιών ανελκυστήρων ​(σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16) αναβαθμίζοντας την λειτουργία του καθώς και το αισθητικό του μέρος.

Μεριμνούμε για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα και την καταχώρηση στα μητρώα του Δήμου.

 

Old Lift 01nature cabin 01